Up Urlaub 2006 - Südafrika und Namibia Slideshow

2006.10.31-08.27.46-sa-IMG_0137"

2006.10.31-08.27.46-sa-IMG 0137

Hermanus

 
2006.11.01-10.52.30-sa-IMG_3465"

2006.11.01-10.52.30-sa-IMG 3465

 
2006.11.01-10.54.22-sa-IMG_0146"

2006.11.01-10.54.22-sa-IMG 0146

 
2006.11.01-10.56.16-sa-IMG_0151"

2006.11.01-10.56.16-sa-IMG 0151

 
2006.11.01-10.57.04-sa-IMG_3467"

2006.11.01-10.57.04-sa-IMG 3467

 
2006.11.01-10.57.22-sa-IMG_3468"

2006.11.01-10.57.22-sa-IMG 3468

 
2006.11.01-11.00.46-sa-IMG_0152"

2006.11.01-11.00.46-sa-IMG 0152

 
2006.11.01-11.01.14-sa-IMG_0154"

2006.11.01-11.01.14-sa-IMG 0154

 
2006.11.01-11.01.46-sa-IMG_0155"

2006.11.01-11.01.46-sa-IMG 0155

 
2006.11.01-11.02.12-sa-IMG_0158"

2006.11.01-11.02.12-sa-IMG 0158

 
2006.11.01-11.05.08-sa-IMG_3485"

2006.11.01-11.05.08-sa-IMG 3485

 
2006.11.01-11.05.24-sa-IMG_3487"

2006.11.01-11.05.24-sa-IMG 3487

 
2006.11.01-11.08.00-sa-IMG_0162"

2006.11.01-11.08.00-sa-IMG 0162

 
2006.11.01-11.12.52-sa-IMG_3490"

2006.11.01-11.12.52-sa-IMG 3490

 
2006.11.01-12.45.20-sa-IMG_0165"

2006.11.01-12.45.20-sa-IMG 0165

 
2006.11.01-12.51.34-sa-IMG_0174"

2006.11.01-12.51.34-sa-IMG 0174

 
2006.11.01-12.55.58-sa-IMG_3492"

2006.11.01-12.55.58-sa-IMG 3492

 
2006.11.01-12.56.22-sa-IMG_3494"

2006.11.01-12.56.22-sa-IMG 3494

 
2006.11.01-13.07.42-sa-IMG_0175"

2006.11.01-13.07.42-sa-IMG 0175

 
2006.11.01-15.14.56-sa-IMG_0188"

2006.11.01-15.14.56-sa-IMG 0188

 
2006.11.01-17.47.32-sa-IMG_0196"

2006.11.01-17.47.32-sa-IMG 0196

 
2006.11.01-17.49.50-sa-IMG_0197"

2006.11.01-17.49.50-sa-IMG 0197

 
2006.11.01-17.54.00-sa-IMG_0201"

2006.11.01-17.54.00-sa-IMG 0201

 
2006.11.01-18.18.10-sa-IMG_0219"

2006.11.01-18.18.10-sa-IMG 0219

 
2006.11.02-09.04.44-sa-IMG_0230"

2006.11.02-09.04.44-sa-IMG 0230

 
2006.11.02-09.13.40-sa-IMG_3502"

2006.11.02-09.13.40-sa-IMG 3502

 
2006.11.02-09.19.34-sa-IMG_0238"

2006.11.02-09.19.34-sa-IMG 0238

 
2006.11.02-09.28.20-sa-IMG_0244"

2006.11.02-09.28.20-sa-IMG 0244

 
2006.11.02-09.28.50-sa-IMG_0246"

2006.11.02-09.28.50-sa-IMG 0246

 
2006.11.02-09.46.00-sa-IMG_0253"

2006.11.02-09.46.00-sa-IMG 0253

Elim

 
2006.11.02-09.51.18-sa-IMG_0261"

2006.11.02-09.51.18-sa-IMG 0261

 
2006.11.02-10.02.44-sa-IMG_0276"

2006.11.02-10.02.44-sa-IMG 0276

 
2006.11.02-10.07.14-sa-IMG_0277"

2006.11.02-10.07.14-sa-IMG 0277

 
2006.11.02-10.24.32-sa-IMG_0287"

2006.11.02-10.24.32-sa-IMG 0287

 
2006.11.02-10.25.56-sa-IMG_0288"

2006.11.02-10.25.56-sa-IMG 0288

 
2006.11.02-10.29.32-sa-IMG_0291"

2006.11.02-10.29.32-sa-IMG 0291

 
2006.11.02-10.29.56-sa-IMG_0292"

2006.11.02-10.29.56-sa-IMG 0292

 
2006.11.02-10.30.18-sa-IMG_0293"

2006.11.02-10.30.18-sa-IMG 0293

 
2006.11.02-10.33.56-sa-IMG_0302"

2006.11.02-10.33.56-sa-IMG 0302

 
2006.11.02-10.43.10-sa-IMG_0306"

2006.11.02-10.43.10-sa-IMG 0306

 
2006.11.02-10.52.34-sa-IMG_0308"

2006.11.02-10.52.34-sa-IMG 0308

 
2006.11.02-11.32.22-sa-IMG_0313"

2006.11.02-11.32.22-sa-IMG 0313

 
2006.11.02-12.12.46-sa-IMG_0339"

2006.11.02-12.12.46-sa-IMG 0339

Cape Agulhas

 
2006.11.02-12.15.22-sa-IMG_0340"

2006.11.02-12.15.22-sa-IMG 0340

 
2006.11.02-12.23.46-sa-IMG_0345"

2006.11.02-12.23.46-sa-IMG 0345

 
2006.11.02-12.36.18-sa-IMG_0354"

2006.11.02-12.36.18-sa-IMG 0354

 
2006.11.02-12.36.50-sa-IMG_0358"

2006.11.02-12.36.50-sa-IMG 0358

 
2006.11.02-12.40.54-sa-IMG_0360"

2006.11.02-12.40.54-sa-IMG 0360

 
2006.11.02-12.42.06-sa-IMG_0364"

2006.11.02-12.42.06-sa-IMG 0364

 
2006.11.02-12.44.16-sa-IMG_0373"

2006.11.02-12.44.16-sa-IMG 0373

 
2006.11.02-12.47.28-sa-IMG_0379"

2006.11.02-12.47.28-sa-IMG 0379

 
2006.11.02-12.47.42-sa-IMG_0381"

2006.11.02-12.47.42-sa-IMG 0381

 
2006.11.02-12.55.26-sa-IMG_0403"

2006.11.02-12.55.26-sa-IMG 0403

 
2006.11.02-13.31.38-sa-IMG_0407"

2006.11.02-13.31.38-sa-IMG 0407

 
2006.11.02-13.34.16-sa-IMG_3509"

2006.11.02-13.34.16-sa-IMG 3509

 
2006.11.02-13.35.12-sa-IMG_3512"

2006.11.02-13.35.12-sa-IMG 3512

 
2006.11.02-15.08.50-sa-IMG_0410"

2006.11.02-15.08.50-sa-IMG 0410

 
2006.11.02-15.13.54-sa-IMG_0414"

2006.11.02-15.13.54-sa-IMG 0414

 
2006.11.02-15.15.04-sa-IMG_0419"

2006.11.02-15.15.04-sa-IMG 0419

 
2006.11.02-15.17.52-sa-IMG_0425"

2006.11.02-15.17.52-sa-IMG 0425

 
2006.11.02-18.28.04-sa-IMG_0429"

2006.11.02-18.28.04-sa-IMG 0429

 
2006.11.02-19.10.00-sa-IMG_0436"

2006.11.02-19.10.00-sa-IMG 0436

 
2006.11.02-20.29.04-sa-IMG_0440"

2006.11.02-20.29.04-sa-IMG 0440

 
2006.11.03-09.21.24-sa-IMG_0441"

2006.11.03-09.21.24-sa-IMG 0441

 
2006.11.03-09.24.22-sa-IMG_0446"

2006.11.03-09.24.22-sa-IMG 0446

 
2006.11.03-09.56.10-sa-IMG_0464"

2006.11.03-09.56.10-sa-IMG 0464

 
2006.11.03-09.57.54-sa-IMG_0470"

2006.11.03-09.57.54-sa-IMG 0470

 
2006.11.03-10.00.06-sa-IMG_0476"

2006.11.03-10.00.06-sa-IMG 0476

 
2006.11.03-10.01.32-sa-IMG_0479"

2006.11.03-10.01.32-sa-IMG 0479

 
2006.11.03-10.04.32-sa-IMG_0484"

2006.11.03-10.04.32-sa-IMG 0484

 
2006.11.03-10.05.06-sa-IMG_0486"

2006.11.03-10.05.06-sa-IMG 0486

 
2006.11.03-10.07.14-sa-IMG_0488"

2006.11.03-10.07.14-sa-IMG 0488

 
2006.11.03-10.20.44-sa-IMG_0498"

2006.11.03-10.20.44-sa-IMG 0498

 
2006.11.03-10.21.22-sa-IMG_0501"

2006.11.03-10.21.22-sa-IMG 0501

 
2006.11.03-10.23.10-sa-IMG_0507"

2006.11.03-10.23.10-sa-IMG 0507

 
2006.11.03-10.26.04-sa-IMG_0516"

2006.11.03-10.26.04-sa-IMG 0516

 
2006.11.03-10.28.28-sa-IMG_0524"

2006.11.03-10.28.28-sa-IMG 0524

 
2006.11.03-10.31.52-sa-IMG_0536"

2006.11.03-10.31.52-sa-IMG 0536

 
2006.11.03-10.47.48-sa-IMG_0552"

2006.11.03-10.47.48-sa-IMG 0552

 
2006.11.03-12.16.08-sa-IMG_3521"

2006.11.03-12.16.08-sa-IMG 3521

 
2006.11.03-12.16.32-sa-IMG_3525"

2006.11.03-12.16.32-sa-IMG 3525

 
2006.11.03-12.32.32-sa-IMG_0558"

2006.11.03-12.32.32-sa-IMG 0558

 
2006.11.03-13.38.12-sa-IMG_0560"

2006.11.03-13.38.12-sa-IMG 0560

 
2006.11.03-13.40.20-sa-IMG_0571"

2006.11.03-13.40.20-sa-IMG 0571

 
2006.11.03-13.40.32-sa-IMG_0572"

2006.11.03-13.40.32-sa-IMG 0572

 
2006.11.03-14.31.42-sa-IMG_0583"

2006.11.03-14.31.42-sa-IMG 0583

 
2006.11.03-14.34.24-sa-IMG_0589"

2006.11.03-14.34.24-sa-IMG 0589

 
2006.11.03-14.37.36-sa-IMG_0592"

2006.11.03-14.37.36-sa-IMG 0592

Afrikaanse Taalmonument (Paarl)

 
2006.11.03-14.42.34-sa-IMG_0595"

2006.11.03-14.42.34-sa-IMG 0595

 
2006.11.03-14.44.40-sa-IMG_0597"

2006.11.03-14.44.40-sa-IMG 0597

 
2006.11.03-14.49.58-sa-IMG_0603"

2006.11.03-14.49.58-sa-IMG 0603

 
2006.11.03-14.53.42-sa-IMG_0609"

2006.11.03-14.53.42-sa-IMG 0609

Taalmonument

 
2006.11.03-15.27.46-sa-IMG_0612"

2006.11.03-15.27.46-sa-IMG 0612

Corsa mal anders.

 
2006.11.04-10.53.04-sa-IMG_3539"

2006.11.04-10.53.04-sa-IMG 3539

 
2006.11.04-11.05.56-sa-IMG_3556"

2006.11.04-11.05.56-sa-IMG 3556

 
2006.11.04-11.10.30-sa-IMG_3559"

2006.11.04-11.10.30-sa-IMG 3559

 
2006.11.04-11.16.50-sa-IMG_3571"

2006.11.04-11.16.50-sa-IMG 3571

 
2006.11.04-13.39.46-sa-IMG_3577"

2006.11.04-13.39.46-sa-IMG 3577

 
2006.11.04-13.46.24-sa-IMG_3584"

2006.11.04-13.46.24-sa-IMG 3584

 
2006.11.04-13.49.22-sa-IMG_3593"

2006.11.04-13.49.22-sa-IMG 3593

 
2006.11.04-13.51.42-sa-IMG_3601"

2006.11.04-13.51.42-sa-IMG 3601

 
2006.11.04-13.52.58-sa-IMG_3605"

2006.11.04-13.52.58-sa-IMG 3605

 
2006.11.04-13.55.10-sa-IMG_3611"

2006.11.04-13.55.10-sa-IMG 3611

 
2006.11.04-13.55.50-sa-IMG_3616"

2006.11.04-13.55.50-sa-IMG 3616

 
2006.11.04-13.56.04-sa-IMG_3617"

2006.11.04-13.56.04-sa-IMG 3617

 
2006.11.04-13.58.06-sa-IMG_3632"

2006.11.04-13.58.06-sa-IMG 3632

 
2006.11.04-13.59.32-sa-IMG_3637"

2006.11.04-13.59.32-sa-IMG 3637

 
2006.11.04-14.03.08-sa-IMG_3647"

2006.11.04-14.03.08-sa-IMG 3647

 
2006.11.04-14.07.06-sa-IMG_3655"

2006.11.04-14.07.06-sa-IMG 3655

 
2006.11.04-14.07.52-sa-IMG_3658"

2006.11.04-14.07.52-sa-IMG 3658

 
2006.11.04-14.10.28-sa-IMG_3666"

2006.11.04-14.10.28-sa-IMG 3666

 
2006.11.04-14.11.52-sa-IMG_3674"

2006.11.04-14.11.52-sa-IMG 3674

 
2006.11.04-14.12.02-sa-IMG_3676"

2006.11.04-14.12.02-sa-IMG 3676

 
2006.11.04-14.13.48-sa-IMG_3680"

2006.11.04-14.13.48-sa-IMG 3680

 
2006.11.04-14.19.24-sa-IMG_3699"

2006.11.04-14.19.24-sa-IMG 3699

 
2006.11.04-14.21.02-sa-IMG_3700"

2006.11.04-14.21.02-sa-IMG 3700

 
2006.11.04-14.24.34-sa-IMG_3712"

2006.11.04-14.24.34-sa-IMG 3712

 
2006.11.04-14.26.22-sa-IMG_3714"

2006.11.04-14.26.22-sa-IMG 3714

 
2006.11.04-14.34.54-sa-IMG_3719"

2006.11.04-14.34.54-sa-IMG 3719

 
2006.11.04-14.37.08-sa-IMG_3725"

2006.11.04-14.37.08-sa-IMG 3725

 
2006.11.05-10.26.50-sa-IMG_0613"

2006.11.05-10.26.50-sa-IMG 0613

 
2006.11.05-11.37.40-sa-IMG_0617"

2006.11.05-11.37.40-sa-IMG 0617

 
2006.11.06-10.17.28-sa-IMG_0630"

2006.11.06-10.17.28-sa-IMG 0630

 
2006.11.06-10.20.10-sa-IMG_0631"

2006.11.06-10.20.10-sa-IMG 0631

 
2006.11.06-10.30.56-sa-IMG_0633"

2006.11.06-10.30.56-sa-IMG 0633

 
2006.11.06-10.40.00-sa-IMG_0640"

2006.11.06-10.40.00-sa-IMG 0640

 
2006.11.06-10.45.34-sa-IMG_0650"

2006.11.06-10.45.34-sa-IMG 0650

 
2006.11.06-10.47.42-sa-IMG_0652"

2006.11.06-10.47.42-sa-IMG 0652

 
2006.11.06-10.52.00-sa-IMG_0655"

2006.11.06-10.52.00-sa-IMG 0655

 
2006.11.06-11.24.46-sa-IMG_3727"

2006.11.06-11.24.46-sa-IMG 3727

 
2006.11.06-11.27.14-sa-IMG_3728"

2006.11.06-11.27.14-sa-IMG 3728

 
2006.11.06-11.47.04-sa-IMG_3734"

2006.11.06-11.47.04-sa-IMG 3734

Kap der guten Hoffnung

 
2006.11.06-11.49.58-sa-IMG_3737"

2006.11.06-11.49.58-sa-IMG 3737

 
2006.11.06-11.51.56-sa-IMG_0672"

2006.11.06-11.51.56-sa-IMG 0672

 
2006.11.06-11.59.02-sa-IMG_3744"

2006.11.06-11.59.02-sa-IMG 3744

 
2006.11.06-12.01.48-sa-IMG_3745"

2006.11.06-12.01.48-sa-IMG 3745

 
2006.11.06-12.06.18-sa-IMG_3750"

2006.11.06-12.06.18-sa-IMG 3750

 
2006.11.06-12.09.42-sa-IMG_3753"

2006.11.06-12.09.42-sa-IMG 3753

 
2006.11.06-12.15.36-sa-IMG_0700"

2006.11.06-12.15.36-sa-IMG 0700

 
2006.11.06-12.19.24-sa-IMG_3762"

2006.11.06-12.19.24-sa-IMG 3762

 
2006.11.06-12.28.48-sa-IMG_0703"

2006.11.06-12.28.48-sa-IMG 0703

 
2006.11.06-12.33.04-sa-IMG_3780"

2006.11.06-12.33.04-sa-IMG 3780

 
2006.11.06-12.53.56-sa-IMG_0719"

2006.11.06-12.53.56-sa-IMG 0719

 
2006.11.06-14.08.26-sa-IMG_0727"

2006.11.06-14.08.26-sa-IMG 0727

 
2006.11.06-14.46.14-sa-IMG_0748"

2006.11.06-14.46.14-sa-IMG 0748

 
2006.11.06-14.48.50-sa-IMG_0760"

2006.11.06-14.48.50-sa-IMG 0760

 
2006.11.06-14.51.22-sa-IMG_0762"

2006.11.06-14.51.22-sa-IMG 0762

 
2006.11.06-14.54.42-sa-IMG_0768"

2006.11.06-14.54.42-sa-IMG 0768

 
2006.11.06-15.04.58-sa-IMG_0779"

2006.11.06-15.04.58-sa-IMG 0779

 
2006.11.06-15.05.40-sa-IMG_0780"

2006.11.06-15.05.40-sa-IMG 0780

 
2006.11.06-15.12.36-sa-IMG_0781"

2006.11.06-15.12.36-sa-IMG 0781

 
2006.11.06-15.23.24-sa-IMG_0787"

2006.11.06-15.23.24-sa-IMG 0787

 
2006.11.06-15.25.08-sa-IMG_0788"

2006.11.06-15.25.08-sa-IMG 0788

 
2006.11.07-11.47.28-sa-IMG_0789"

2006.11.07-11.47.28-sa-IMG 0789

Der Weigl und sein leeres Radlerglas.

 
2006.11.07-11.47.34-sa-IMG_0790"

2006.11.07-11.47.34-sa-IMG 0790

Ja ja, da grinst er.
Wir bestellen ja immer Weißwürste und ein oder zwei Radler.
Auch die Butterbreze ist nicht schlecht.

 
2006.11.07-11.47.40-sa-IMG_0791"

2006.11.07-11.47.40-sa-IMG 0791

Da drüben singen und tanzen die Dunkelhäutigen für die Touristen.

 
2006.11.07-11.47.56-sa-IMG_0792"

2006.11.07-11.47.56-sa-IMG 0792

Ja genau, wir sitzen im Paulaner-Bräuhaus in Kapstadt.
(http://www.paulaner.co.za/)

 
2006.11.07-11.49.08-sa-IMG_0793"

2006.11.07-11.49.08-sa-IMG 0793

Hier sieht man eine typische Bedienung.

 
2006.11.07-11.52.12-sa-IMG_0794"

2006.11.07-11.52.12-sa-IMG 0794

(http://www.paulaner.co.za/)

 
2006.11.07-12.15.52-sa-IMG_0795"

2006.11.07-12.15.52-sa-IMG 0795

 
2006.11.07-12.17.32-sa-IMG_0796"

2006.11.07-12.17.32-sa-IMG 0796

 
2006.11.07-12.19.26-sa-IMG_0802"

2006.11.07-12.19.26-sa-IMG 0802

 
2006.11.07-12.45.56-sa-IMG_0807"

2006.11.07-12.45.56-sa-IMG 0807

 
2006.11.07-12.49.10-sa-IMG_0813"

2006.11.07-12.49.10-sa-IMG 0813

 
2006.11.07-12.52.22-sa-IMG_0819"

2006.11.07-12.52.22-sa-IMG 0819

 
2006.11.07-13.00.38-sa-IMG_0838"

2006.11.07-13.00.38-sa-IMG 0838

 
2006.11.07-13.04.52-sa-IMG_0856"

2006.11.07-13.04.52-sa-IMG 0856

 
2006.11.07-13.26.38-sa-IMG_0869"

2006.11.07-13.26.38-sa-IMG 0869

 
2006.11.08-09.58.04-sa-IMG_3789"

2006.11.08-09.58.04-sa-IMG 3789

 
2006.11.08-11.32.18-sa-IMG_3791"

2006.11.08-11.32.18-sa-IMG 3791

 
2006.11.08-13.00.24-sa-IMG_3817"

2006.11.08-13.00.24-sa-IMG 3817

 
2006.11.08-13.08.44-sa-IMG_3822"

2006.11.08-13.08.44-sa-IMG 3822

 
2006.11.08-13.11.32-sa-IMG_3825"

2006.11.08-13.11.32-sa-IMG 3825

 
2006.11.08-13.17.00-sa-IMG_3831"

2006.11.08-13.17.00-sa-IMG 3831

 
2006.11.08-13.36.10-sa-IMG_3848"

2006.11.08-13.36.10-sa-IMG 3848

 
2006.11.09-14.38.02-sa-IMG_0887"

2006.11.09-14.38.02-sa-IMG 0887

 
2006.11.09-14.48.38-sa-IMG_3855"

2006.11.09-14.48.38-sa-IMG 3855

 
2006.11.09-15.05.20-sa-IMG_3874"

2006.11.09-15.05.20-sa-IMG 3874

 
2006.11.09-15.09.26-sa-IMG_3877"

2006.11.09-15.09.26-sa-IMG 3877

 
2006.11.09-15.38.44-sa-IMG_3887"

2006.11.09-15.38.44-sa-IMG 3887

 
2006.11.09-16.02.42-sa-IMG_3898"

2006.11.09-16.02.42-sa-IMG 3898

 
2006.11.09-16.06.16-sa-IMG_3900"

2006.11.09-16.06.16-sa-IMG 3900

lebende Steine

 
2006.11.09-16.07.46-sa-IMG_3902"

2006.11.09-16.07.46-sa-IMG 3902

 
2006.11.09-16.09.00-sa-IMG_3904"

2006.11.09-16.09.00-sa-IMG 3904

 
2006.11.10-07.37.48-sa-IMG_0898"

2006.11.10-07.37.48-sa-IMG 0898

 
2006.11.10-08.26.32-sa-IMG_3905"

2006.11.10-08.26.32-sa-IMG 3905

 
2006.11.10-08.27.12-sa-IMG_3907"

2006.11.10-08.27.12-sa-IMG 3907

 
2006.11.10-11.43.14-sa-IMG_0905"

2006.11.10-11.43.14-sa-IMG 0905

 
2006.11.10-11.51.36-sa-IMG_0909"

2006.11.10-11.51.36-sa-IMG 0909

 
2006.11.10-12.01.38-sa-IMG_3909"

2006.11.10-12.01.38-sa-IMG 3909

 
2006.11.10-12.13.44-sa-IMG_0913"

2006.11.10-12.13.44-sa-IMG 0913

 
2006.11.10-12.19.20-sa-IMG_0926"

2006.11.10-12.19.20-sa-IMG 0926

 
2006.11.10-12.33.38-sa-IMG_0936"

2006.11.10-12.33.38-sa-IMG 0936

 
2006.11.10-13.37.16-sa-IMG_0949"

2006.11.10-13.37.16-sa-IMG 0949

 
2006.11.10-13.46.38-sa-IMG_0954"

2006.11.10-13.46.38-sa-IMG 0954

 
2006.11.10-15.26.26-sa-IMG_0958"

2006.11.10-15.26.26-sa-IMG 0958

 
2006.11.10-15.26.36-sa-IMG_0960"

2006.11.10-15.26.36-sa-IMG 0960

 
2006.11.10-15.26.48-sa-IMG_0962"

2006.11.10-15.26.48-sa-IMG 0962

 
2006.11.10-15.39.30-sa-IMG_1005"

2006.11.10-15.39.30-sa-IMG 1005

 
2006.11.10-15.45.48-sa-IMG_1007"

2006.11.10-15.45.48-sa-IMG 1007

 
2006.11.10-15.46.12-sa-IMG_1012"

2006.11.10-15.46.12-sa-IMG 1012

Augrabies Falls

 
2006.11.10-16.00.00-sa-IMG_1051"

2006.11.10-16.00.00-sa-IMG 1051

 
2006.11.11-12.23.22-sa-IMG_3910"

2006.11.11-12.23.22-sa-IMG 3910

 
2006.11.11-12.29.50-sa-IMG_3911"

2006.11.11-12.29.50-sa-IMG 3911

 
2006.11.11-12.46.02-sa-IMG_3913"

2006.11.11-12.46.02-sa-IMG 3913

 
2006.11.11-12.48.54-sa-IMG_3918"

2006.11.11-12.48.54-sa-IMG 3918

 
2006.11.11-14.08.02-sa-IMG_3923"

2006.11.11-14.08.02-sa-IMG 3923

 
2006.11.11-15.44.52-sa-IMG_1056"

2006.11.11-15.44.52-sa-IMG 1056

Twee Rivieren

 
2006.11.12-04.45.28-sa-IMG_1067"

2006.11.12-04.45.28-sa-IMG 1067

 
2006.11.12-05.57.38-sa-IMG_3927"

2006.11.12-05.57.38-sa-IMG 3927

 
2006.11.12-06.10.42-sa-IMG_3929"

2006.11.12-06.10.42-sa-IMG 3929

 
2006.11.12-06.11.34-sa-IMG_3931"

2006.11.12-06.11.34-sa-IMG 3931

 
2006.11.12-06.25.48-sa-IMG_3935"

2006.11.12-06.25.48-sa-IMG 3935

 
2006.11.12-06.26.28-sa-IMG_3936"

2006.11.12-06.26.28-sa-IMG 3936

 
2006.11.12-06.47.54-sa-IMG_3949"

2006.11.12-06.47.54-sa-IMG 3949

 
2006.11.12-06.51.06-sa-IMG_3951"

2006.11.12-06.51.06-sa-IMG 3951

 
2006.11.12-06.52.06-sa-IMG_3957"

2006.11.12-06.52.06-sa-IMG 3957

 
2006.11.12-07.00.18-sa-IMG_3961"

2006.11.12-07.00.18-sa-IMG 3961

 
2006.11.12-07.04.56-sa-IMG_3970"

2006.11.12-07.04.56-sa-IMG 3970

 
2006.11.12-07.07.10-sa-IMG_3973"

2006.11.12-07.07.10-sa-IMG 3973

 
2006.11.12-07.07.52-sa-IMG_3980"

2006.11.12-07.07.52-sa-IMG 3980

 
2006.11.12-07.16.32-sa-IMG_3982"

2006.11.12-07.16.32-sa-IMG 3982

 
2006.11.12-07.18.42-sa-IMG_3993"

2006.11.12-07.18.42-sa-IMG 3993

 
2006.11.12-07.37.14-sa-IMG_4001"

2006.11.12-07.37.14-sa-IMG 4001

 
2006.11.12-07.41.20-sa-IMG_4004"

2006.11.12-07.41.20-sa-IMG 4004

 
2006.11.12-07.50.06-sa-IMG_4010"

2006.11.12-07.50.06-sa-IMG 4010

 
2006.11.12-07.54.54-sa-IMG_4015"

2006.11.12-07.54.54-sa-IMG 4015

 
2006.11.12-08.18.44-sa-IMG_4018"

2006.11.12-08.18.44-sa-IMG 4018

 
2006.11.12-08.21.18-sa-IMG_4022"

2006.11.12-08.21.18-sa-IMG 4022

 
2006.11.12-08.36.24-sa-IMG_4030"

2006.11.12-08.36.24-sa-IMG 4030

 
2006.11.12-08.44.28-sa-IMG_4032"

2006.11.12-08.44.28-sa-IMG 4032

 
2006.11.12-09.29.30-sa-IMG_4035"

2006.11.12-09.29.30-sa-IMG 4035

 
2006.11.12-11.13.28-sa-IMG_4038"

2006.11.12-11.13.28-sa-IMG 4038

 
2006.11.12-11.24.10-sa-IMG_4043"

2006.11.12-11.24.10-sa-IMG 4043

 
2006.11.12-14.43.38-sa-IMG_1096"

2006.11.12-14.43.38-sa-IMG 1096

Mata Mata

 
2006.11.12-14.47.22-sa-IMG_1100"

2006.11.12-14.47.22-sa-IMG 1100

 
2006.11.12-14.51.12-sa-IMG_1104"

2006.11.12-14.51.12-sa-IMG 1104

 
2006.11.12-19.10.20-sa-IMG_1117"

2006.11.12-19.10.20-sa-IMG 1117

 
2006.11.13-07.54.34-sa-IMG_4058"

2006.11.13-07.54.34-sa-IMG 4058

 
2006.11.14-08.02.12-sa-IMG_1148"

2006.11.14-08.02.12-sa-IMG 1148

 
2006.11.14-08.09.02-sa-IMG_1160"

2006.11.14-08.09.02-sa-IMG 1160

 
2006.11.14-08.20.34-sa-IMG_1171"

2006.11.14-08.20.34-sa-IMG 1171

 
2006.11.14-08.42.32-sa-IMG_1174"

2006.11.14-08.42.32-sa-IMG 1174

 
2006.11.14-11.21.46-sa-IMG_1175"

2006.11.14-11.21.46-sa-IMG 1175

 
2006.11.14-11.24.20-sa-IMG_1178"

2006.11.14-11.24.20-sa-IMG 1178

Kein guter Tag. Ein Unfall. Als wir dort ankamen war diesen Touristen nicht mehr zu helfen. Später erfuhren wir das sie in ihrem 4x4 Reservekanister voll Sprit im Fahrgastraum hatten.

 
2006.11.15-06.52.10-sa-IMG_1180"

2006.11.15-06.52.10-sa-IMG 1180

Whale Sightseen. Es geht mit dem Boot weiter.

 
2006.11.15-07.24.34-sa-IMG_4066"

2006.11.15-07.24.34-sa-IMG 4066

Wir hatten Glück. Die Fahrten der letzten Tage waren laut Aussage der Crew erfolglos.

 
2006.11.15-07.44.44-sa-IMG_4074"

2006.11.15-07.44.44-sa-IMG 4074

 
2006.11.15-07.53.28-sa-IMG_4077"

2006.11.15-07.53.28-sa-IMG 4077

 
2006.11.15-08.00.48-sa-IMG_4085"

2006.11.15-08.00.48-sa-IMG 4085

 
2006.11.15-08.07.28-sa-IMG_4095"

2006.11.15-08.07.28-sa-IMG 4095

 
2006.11.15-08.28.58-sa-IMG_4120"

2006.11.15-08.28.58-sa-IMG 4120

 
2006.11.15-08.29.02-sa-IMG_4123"

2006.11.15-08.29.02-sa-IMG 4123

 
2006.11.15-09.11.06-sa-IMG_1187"

2006.11.15-09.11.06-sa-IMG 1187

 
2006.11.15-09.21.52-sa-IMG_1202"

2006.11.15-09.21.52-sa-IMG 1202

 
2006.11.15-09.26.28-sa-IMG_1213"

2006.11.15-09.26.28-sa-IMG 1213

Ein Boot, die Sonne und ein zufriedenes Gesicht.

 
2006.11.16-07.59.54-sa-IMG_1234"

2006.11.16-07.59.54-sa-IMG 1234

 
2006.11.16-08.03.22-sa-IMG_1237"

2006.11.16-08.03.22-sa-IMG 1237

 
2006.11.16-08.22.36-sa-IMG_1259"

2006.11.16-08.22.36-sa-IMG 1259

Kolmanskuppe

 
2006.11.16-09.06.30-sa-IMG_1260"

2006.11.16-09.06.30-sa-IMG 1260

 
2006.11.16-09.46.40-sa-IMG_1261"

2006.11.16-09.46.40-sa-IMG 1261

 
2006.11.16-09.49.48-sa-IMG_1265"

2006.11.16-09.49.48-sa-IMG 1265

 
2006.11.16-09.56.04-sa-IMG_1272"

2006.11.16-09.56.04-sa-IMG 1272

 
2006.11.16-10.04.42-sa-IMG_1287"

2006.11.16-10.04.42-sa-IMG 1287

 
2006.11.16-10.06.58-sa-IMG_1297"

2006.11.16-10.06.58-sa-IMG 1297

 
2006.11.16-10.07.16-sa-IMG_1300"

2006.11.16-10.07.16-sa-IMG 1300

 
2006.11.16-10.09.40-sa-IMG_1304"

2006.11.16-10.09.40-sa-IMG 1304

 
2006.11.16-10.14.56-sa-IMG_1323"

2006.11.16-10.14.56-sa-IMG 1323

 
2006.11.16-10.15.30-sa-IMG_1325"

2006.11.16-10.15.30-sa-IMG 1325

 
2006.11.16-10.17.32-sa-IMG_1331"

2006.11.16-10.17.32-sa-IMG 1331

 
2006.11.16-10.17.54-sa-IMG_1334"

2006.11.16-10.17.54-sa-IMG 1334

 
2006.11.16-10.20.44-sa-IMG_1336"

2006.11.16-10.20.44-sa-IMG 1336

 
2006.11.16-10.25.50-sa-IMG_1343"

2006.11.16-10.25.50-sa-IMG 1343

 
2006.11.16-10.33.30-sa-IMG_1354"

2006.11.16-10.33.30-sa-IMG 1354

 
2006.11.16-10.45.48-sa-IMG_1386"

2006.11.16-10.45.48-sa-IMG 1386

 
2006.11.16-14.38.04-sa-IMG_1404"

2006.11.16-14.38.04-sa-IMG 1404

 
2006.11.16-14.41.22-sa-IMG_1419"

2006.11.16-14.41.22-sa-IMG 1419

Lüderitz

 
2006.11.16-14.41.26-sa-IMG_1420"

2006.11.16-14.41.26-sa-IMG 1420

 
2006.11.16-14.41.42-sa-IMG_1423"

2006.11.16-14.41.42-sa-IMG 1423

 
2006.11.16-14.41.44-sa-IMG_1424"

2006.11.16-14.41.44-sa-IMG 1424

 
2006.11.16-14.50.46-sa-IMG_1437"

2006.11.16-14.50.46-sa-IMG 1437

 
2006.11.16-14.55.36-sa-IMG_1441"

2006.11.16-14.55.36-sa-IMG 1441

 
2006.11.16-14.55.50-sa-IMG_1442"

2006.11.16-14.55.50-sa-IMG 1442

Felsenkirche

 
2006.11.16-16.02.58-sa-IMG_1467"

2006.11.16-16.02.58-sa-IMG 1467

 
2006.11.17-09.18.38-sa-IMG_4146"

2006.11.17-09.18.38-sa-IMG 4146

 
2006.11.17-09.25.14-sa-IMG_1480"

2006.11.17-09.25.14-sa-IMG 1480

 
2006.11.17-09.38.46-sa-IMG_1496"

2006.11.17-09.38.46-sa-IMG 1496

 
2006.11.17-10.18.38-sa-IMG_1511"

2006.11.17-10.18.38-sa-IMG 1511

 
2006.11.17-10.41.40-sa-IMG_1519"

2006.11.17-10.41.40-sa-IMG 1519

 
2006.11.17-10.49.54-sa-IMG_1521"

2006.11.17-10.49.54-sa-IMG 1521

 
2006.11.17-11.40.56-sa-IMG_1523"

2006.11.17-11.40.56-sa-IMG 1523

 
2006.11.18-08.21.00-sa-IMG_1533"

2006.11.18-08.21.00-sa-IMG 1533

Sperrgebiet

 
2006.11.18-08.59.40-sa-IMG_1540"

2006.11.18-08.59.40-sa-IMG 1540

 
2006.11.18-09.35.50-sa-IMG_1549"

2006.11.18-09.35.50-sa-IMG 1549

 
2006.11.18-09.58.54-sa-IMG_1559"

2006.11.18-09.58.54-sa-IMG 1559

 
2006.11.18-10.03.04-sa-IMG_1563"

2006.11.18-10.03.04-sa-IMG 1563

 
2006.11.18-10.04.18-sa-IMG_1564"

2006.11.18-10.04.18-sa-IMG 1564

 
2006.11.18-10.09.54-sa-IMG_1571"

2006.11.18-10.09.54-sa-IMG 1571

 
2006.11.18-10.27.18-sa-IMG_4154"

2006.11.18-10.27.18-sa-IMG 4154

 
2006.11.18-10.39.16-sa-IMG_1574"

2006.11.18-10.39.16-sa-IMG 1574

 
2006.11.18-10.40.28-sa-IMG_1580"

2006.11.18-10.40.28-sa-IMG 1580

Pomona

 
2006.11.18-10.49.02-sa-IMG_1587"

2006.11.18-10.49.02-sa-IMG 1587

 
2006.11.18-11.17.34-sa-IMG_1604"

2006.11.18-11.17.34-sa-IMG 1604

 
2006.11.18-13.19.30-sa-IMG_1621"

2006.11.18-13.19.30-sa-IMG 1621

Bogenfels.

 
2006.11.18-13.28.06-sa-IMG_1625"

2006.11.18-13.28.06-sa-IMG 1625

alte Meerwasserentsalzungsanlage

 
2006.11.18-13.43.36-sa-IMG_4155"

2006.11.18-13.43.36-sa-IMG 4155

 
2006.11.18-13.43.40-sa-IMG_4156"

2006.11.18-13.43.40-sa-IMG 4156

 
2006.11.18-13.55.38-sa-IMG_4158"

2006.11.18-13.55.38-sa-IMG 4158

 
2006.11.18-13.59.40-sa-IMG_4160"

2006.11.18-13.59.40-sa-IMG 4160

 
2006.11.18-14.11.12-sa-IMG_1639"

2006.11.18-14.11.12-sa-IMG 1639

 
2006.11.18-14.12.00-sa-IMG_1641"

2006.11.18-14.12.00-sa-IMG 1641

 
2006.11.18-14.38.12-sa-IMG_1648"

2006.11.18-14.38.12-sa-IMG 1648

 
2006.11.18-14.49.22-sa-IMG_4165"

2006.11.18-14.49.22-sa-IMG 4165

 
2006.11.18-15.19.44-sa-IMG_4168"

2006.11.18-15.19.44-sa-IMG 4168

 
2006.11.18-15.19.50-sa-IMG_4169"

2006.11.18-15.19.50-sa-IMG 4169

 
2006.11.18-15.19.58-sa-IMG_4170"

2006.11.18-15.19.58-sa-IMG 4170

 
2006.11.18-15.21.42-sa-IMG_4173"

2006.11.18-15.21.42-sa-IMG 4173

 
2006.11.19-07.42.24-sa-IMG_1652"

2006.11.19-07.42.24-sa-IMG 1652

 
2006.11.19-07.58.54-sa-IMG_1661"

2006.11.19-07.58.54-sa-IMG 1661

 
2006.11.19-08.13.12-sa-IMG_1664"

2006.11.19-08.13.12-sa-IMG 1664

 
2006.11.19-08.38.40-sa-IMG_4178"

2006.11.19-08.38.40-sa-IMG 4178

 
2006.11.19-09.12.20-sa-IMG_1669"

2006.11.19-09.12.20-sa-IMG 1669

 
2006.11.19-09.21.26-sa-IMG_1670"

2006.11.19-09.21.26-sa-IMG 1670

 
2006.11.19-11.11.14-sa-IMG_1673"

2006.11.19-11.11.14-sa-IMG 1673

Schloss Duwisib

 
2006.11.19-11.23.48-sa-IMG_1703"

2006.11.19-11.23.48-sa-IMG 1703

 
2006.11.19-11.28.58-sa-IMG_1731"

2006.11.19-11.28.58-sa-IMG 1731

 
2006.11.19-11.37.30-sa-IMG_1788"

2006.11.19-11.37.30-sa-IMG 1788

 
2006.11.19-11.41.22-sa-IMG_1798"

2006.11.19-11.41.22-sa-IMG 1798

 
2006.11.19-11.44.08-sa-IMG_1807"

2006.11.19-11.44.08-sa-IMG 1807

 
2006.11.19-15.10.06-sa-IMG_1819"

2006.11.19-15.10.06-sa-IMG 1819

Tented Camp. Sossusvlei.

 
2006.11.19-15.11.22-sa-IMG_1829"

2006.11.19-15.11.22-sa-IMG 1829

 
2006.11.19-15.33.26-sa-IMG_1845"

2006.11.19-15.33.26-sa-IMG 1845

Think about the birds!

 
2006.11.19-15.36.44-sa-IMG_1846"

2006.11.19-15.36.44-sa-IMG 1846

Sesriem Canyon

 
2006.11.19-15.42.28-sa-IMG_1864"

2006.11.19-15.42.28-sa-IMG 1864

 
2006.11.19-15.43.18-sa-IMG_1867"

2006.11.19-15.43.18-sa-IMG 1867

 
2006.11.19-15.44.26-sa-IMG_1883"

2006.11.19-15.44.26-sa-IMG 1883

 
2006.11.19-15.47.46-sa-IMG_1895"

2006.11.19-15.47.46-sa-IMG 1895

 
2006.11.19-15.52.06-sa-IMG_1919"

2006.11.19-15.52.06-sa-IMG 1919

 
2006.11.19-15.56.02-sa-IMG_1936"

2006.11.19-15.56.02-sa-IMG 1936

 
2006.11.20-05.55.06-sa-IMG_1941"

2006.11.20-05.55.06-sa-IMG 1941

 
2006.11.20-05.57.16-sa-IMG_1948"

2006.11.20-05.57.16-sa-IMG 1948

 
2006.11.20-06.21.22-sa-IMG_4180"

2006.11.20-06.21.22-sa-IMG 4180

 
2006.11.20-06.38.04-sa-IMG_1961"

2006.11.20-06.38.04-sa-IMG 1961

 
2006.11.20-06.40.44-sa-IMG_4181"

2006.11.20-06.40.44-sa-IMG 4181

 
2006.11.20-06.43.30-sa-IMG_1962"

2006.11.20-06.43.30-sa-IMG 1962

 
2006.11.20-06.44.12-sa-IMG_1963"

2006.11.20-06.44.12-sa-IMG 1963

 
2006.11.20-06.45.48-sa-IMG_4185"

2006.11.20-06.45.48-sa-IMG 4185

 
2006.11.20-06.50.16-sa-IMG_1970"

2006.11.20-06.50.16-sa-IMG 1970

 
2006.11.20-06.57.28-sa-IMG_1971"

2006.11.20-06.57.28-sa-IMG 1971

 
2006.11.20-07.00.44-sa-IMG_1977"

2006.11.20-07.00.44-sa-IMG 1977

 
2006.11.20-07.03.46-sa-IMG_1981"

2006.11.20-07.03.46-sa-IMG 1981

 
2006.11.20-07.08.12-sa-IMG_4192"

2006.11.20-07.08.12-sa-IMG 4192

 
2006.11.20-07.12.12-sa-IMG_4197"

2006.11.20-07.12.12-sa-IMG 4197

 
2006.11.20-07.13.04-sa-IMG_4204"

2006.11.20-07.13.04-sa-IMG 4204

Deadvlei

 
2006.11.20-07.18.34-sa-IMG_1985"

2006.11.20-07.18.34-sa-IMG 1985

 
2006.11.20-07.20.52-sa-IMG_4214"

2006.11.20-07.20.52-sa-IMG 4214

 
2006.11.20-07.23.38-sa-IMG_4220"

2006.11.20-07.23.38-sa-IMG 4220

 
2006.11.20-07.28.32-sa-IMG_4224"

2006.11.20-07.28.32-sa-IMG 4224

 
2006.11.20-07.30.44-sa-IMG_1992"

2006.11.20-07.30.44-sa-IMG 1992

 
2006.11.20-07.36.26-sa-IMG_4226"

2006.11.20-07.36.26-sa-IMG 4226

 
2006.11.20-07.49.58-sa-IMG_4229"

2006.11.20-07.49.58-sa-IMG 4229

 
2006.11.20-07.52.54-sa-IMG_4232"

2006.11.20-07.52.54-sa-IMG 4232

 
2006.11.20-08.05.58-sa-IMG_4238"

2006.11.20-08.05.58-sa-IMG 4238

 
2006.11.20-08.12.26-sa-IMG_4241"

2006.11.20-08.12.26-sa-IMG 4241

 
2006.11.20-08.28.02-sa-IMG_4245"

2006.11.20-08.28.02-sa-IMG 4245

 
2006.11.21-08.42.08-sa-IMG_2015"

2006.11.21-08.42.08-sa-IMG 2015

 
2006.11.21-11.14.14-sa-IMG_2033"

2006.11.21-11.14.14-sa-IMG 2033

 
2006.11.21-11.14.24-sa-IMG_2037"

2006.11.21-11.14.24-sa-IMG 2037

 
2006.11.21-11.14.36-sa-IMG_2038"

2006.11.21-11.14.36-sa-IMG 2038

 
2006.11.21-11.22.44-sa-IMG_2042"

2006.11.21-11.22.44-sa-IMG 2042

 
2006.11.21-11.22.52-sa-IMG_2043"

2006.11.21-11.22.52-sa-IMG 2043

 
2006.11.21-11.27.40-sa-IMG_2049"

2006.11.21-11.27.40-sa-IMG 2049

Cape Cross

 
2006.11.21-11.35.10-sa-IMG_2059"

2006.11.21-11.35.10-sa-IMG 2059

 
2006.11.21-12.11.22-sa-IMG_2062"

2006.11.21-12.11.22-sa-IMG 2062

 
2006.11.21-12.20.24-sa-IMG_2067"

2006.11.21-12.20.24-sa-IMG 2067

Salzstraße

 
2006.11.21-15.28.20-sa-IMG_2068"

2006.11.21-15.28.20-sa-IMG 2068

 
2006.11.21-15.29.28-sa-IMG_2073"

2006.11.21-15.29.28-sa-IMG 2073

 
2006.11.21-15.29.44-sa-IMG_2077"

2006.11.21-15.29.44-sa-IMG 2077

 
2006.11.21-15.31.10-sa-IMG_2080"

2006.11.21-15.31.10-sa-IMG 2080

Riesen Welwitschia

 
2006.11.21-16.14.04-sa-IMG_2091"

2006.11.21-16.14.04-sa-IMG 2091

 
2006.11.21-16.14.14-sa-IMG_2097"

2006.11.21-16.14.14-sa-IMG 2097

 
2006.11.22-06.15.22-sa-IMG_2117"

2006.11.22-06.15.22-sa-IMG 2117

 
2006.11.22-12.33.18-sa-IMG_2119"

2006.11.22-12.33.18-sa-IMG 2119

 
2006.11.22-13.34.12-sa-IMG_2122"

2006.11.22-13.34.12-sa-IMG 2122

 
2006.11.22-13.38.56-sa-IMG_2127"

2006.11.22-13.38.56-sa-IMG 2127

 
2006.11.22-13.50.52-sa-IMG_2133"

2006.11.22-13.50.52-sa-IMG 2133

 
2006.11.22-14.10.42-sa-IMG_2144"

2006.11.22-14.10.42-sa-IMG 2144

 
2006.11.22-14.19.58-sa-IMG_2145"

2006.11.22-14.19.58-sa-IMG 2145

 
2006.11.22-14.20.56-sa-IMG_2146"

2006.11.22-14.20.56-sa-IMG 2146

 
2006.11.22-14.26.20-sa-IMG_2157"

2006.11.22-14.26.20-sa-IMG 2157

 
2006.11.24-07.09.18-sa-IMG_2172"

2006.11.24-07.09.18-sa-IMG 2172

 
2006.11.24-07.10.24-sa-IMG_2179"

2006.11.24-07.10.24-sa-IMG 2179

 
2006.11.24-10.19.04-sa-IMG_2185"

2006.11.24-10.19.04-sa-IMG 2185

 
2006.11.26-11.56.54-sa-IMG_2189"

2006.11.26-11.56.54-sa-IMG 2189

 
2006.11.26-11.58.34-sa-IMG_2190"

2006.11.26-11.58.34-sa-IMG 2190

 
2006.11.26-12.04.56-sa-IMG_2191"

2006.11.26-12.04.56-sa-IMG 2191

 
2006.11.26-15.06.04-sa-IMG_2194"

2006.11.26-15.06.04-sa-IMG 2194

 
2006.11.26-18.30.36-sa-IMG_2212"

2006.11.26-18.30.36-sa-IMG 2212

 
2006.11.26-18.48.04-sa-IMG_2218"

2006.11.26-18.48.04-sa-IMG 2218

 
2006.11.26-18.49.30-sa-IMG_2220"

2006.11.26-18.49.30-sa-IMG 2220

 
2006.11.27-19.39.46-sa-IMG_2226"

2006.11.27-19.39.46-sa-IMG 2226

 
2006.11.28-09.12.42-sa-IMG_2231"

2006.11.28-09.12.42-sa-IMG 2231

 
2006.11.28-09.13.00-sa-IMG_2233"

2006.11.28-09.13.00-sa-IMG 2233

 
2006.11.28-09.29.42-sa-IMG_2247"

2006.11.28-09.29.42-sa-IMG 2247

 
2006.11.28-09.29.46-sa-IMG_2248"

2006.11.28-09.29.46-sa-IMG 2248

 
2006.11.28-09.34.58-sa-IMG_2257"

2006.11.28-09.34.58-sa-IMG 2257

 
2006.11.28-09.36.20-sa-IMG_2262"

2006.11.28-09.36.20-sa-IMG 2262

 
2006.11.28-09.43.14-sa-IMG_2282"

2006.11.28-09.43.14-sa-IMG 2282

 
2006.11.28-10.09.54-sa-IMG_2300"

2006.11.28-10.09.54-sa-IMG 2300

 
2006.11.28-10.22.34-sa-IMG_2328"

2006.11.28-10.22.34-sa-IMG 2328

 
2006.11.28-10.27.14-sa-IMG_2368"

2006.11.28-10.27.14-sa-IMG 2368

 
2006.11.28-10.50.12-sa-IMG_2372"

2006.11.28-10.50.12-sa-IMG 2372

 
2006.11.28-11.06.38-sa-IMG_2383"

2006.11.28-11.06.38-sa-IMG 2383

 
2006.11.28-11.09.46-sa-IMG_2386"

2006.11.28-11.09.46-sa-IMG 2386

 

Anzahl Bilder: 414 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Hilfe